Nostalgisidan

                                                                                                                       

 Klicka på denna text för att komma till                        

Pdf_er av häften / Tidskrifter / böcker / Filmprogram.

av film & biograf historiskt intresse                               

                              35mm Nostalgi                                    

                                                                                                                    

 

bilden klickbar

Några stockholmsbiljetter ( klicka på  biljetten )

 

Drakens Invigningprg 1938

 

bilden klickbar

Delar av Rivals Invigningsprogram 1937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Biljett priser 1938  ur Drakens inv. prg.

 

bilden klickbar

Några sidor ur häftet Ri-vecka  från 1935

   
   
   
   
   
   
   

 

35mm Magnet kopia inget optiskt spår. 3kanalstereo med effektljudspår

35mm 2kanaler Optiskt stereospår, kör först vänster sida

sedan vänd på rullen och kör höger sida.

 

RI-film reklam med en karta över RI:s Biografer

    Tillbaka