Äldre fotografier

 
AldreYankeDandedelforst.jpg (62837 byte)  
AldreYankee-Doodel-Dandy-In.jpg (31094 byte)

Här ser man de inbyggda skyltskåpen

 
AldreFoajen1.jpg (193907 byte)

Foajé 1941

 
AldreFoajen2.jpg (206833 byte)

Foajé 1941

 
AldreKassan.jpg (190709 byte)

Kassan1941

 
AldreGostaCederlundInvigtal.jpg (62560 byte)  Skådespelaren Gösta Cederlund  Invignings talar 21 nov 1941  
RIGOLETTO

Bilder Från Rigoletto  från1942 och framåt till 1957 interiörbilder men mest bilder på reklamskyltningen. ordningen är ej kronologisk.

 
      Till Startsidan