Äldre fotografier

Park teatern

 
AldreYankeDandedelforst.jpg (62837 byte)  
AldreYankee-Doodel-Dandy-In.jpg (31094 byte)

Här ser man de inbyggda skyltskåpen

 
AldreFoajen1.jpg (193907 byte)

Foajé 1941

 
AldreFoajen2.jpg (206833 byte)

Foajé 1941

 
AldreKassan.jpg (190709 byte)

Kassan1941

 
AldreGostaCederlundInvigtal.jpg (62560 byte)  Skådespelaren Gösta Cederlund  Invignings talar 21 nov 1941  
====================================================================

====================================================================

RIGOLETTO

Bilder 160st. Från Rigoletto  från1942 och framåt till 1957 interiörbilder men mest bilder på reklamskyltningen. ordningen är ej kronologisk.

================================================================

=================================================================

RIVIERA

Äldre fotografier från Riviera från 1931 och framåt 29 st bilder en bild från scenen troligen före 1930. Några bilder på foajé och Salong från år 2000 tyvärr tagna med en tidig digitalkamera så dålig upplösning

 
      Till Startsidan