U T J:s     måttsida endast för internbruk mellan         konstruktion.   montering resp.   banavdelningen

 Senaste tillagda ändringar

  04 07 07     04 05 30    004 05 24     03 01 04     020528   2002 03 04   2002 03 03    2002 03 03  2002 02 24   

 

Uttag på personvagns- schassiplattan för trappor 

Den uttagna biten är ca 32 x 10 mm ca Förstärkningsbiten som den röda ungefär

Modifieringen gäller för alla 4 hörnen

Om du vid tillfälle kan köra ut ca 7-8 bitar så vore det kanoon

GJ

 
Hjulaxelhållarna till vagnar rev 040530

 

Det nya delade hållarna bör få en lite högre axelhöjds placering 1,5mm blir nog bra

 
 
Mått sättning för de nya lokhjulen 6mm

Max diameter mätt från flänstopp till flänstopp 45,5mm villket är det mått som du skurit dem i

Hjulet svarvas ner till en diameter som skall vara 40,5mm

Hjulet svarvas ner till en diameter som skall vara 40,5mm Flänsdiameter 45,5mm
Flänsen vinkel är nog runt 20 grader Hjulets bredd mot spåret är 4mm. Flänsens bas följaktligen runt 2 mm  och toppen bör hamna på mellan ca 0,80 -1,00mm 

Det är möjligt att vi bör öka 4mm bredden till 4,25mm 

och flänsbasen till 1,75mm och toppen knaprar vi ner till ca 0,50 - 0,80

Så att avståndet mellan hjulen blir 44,5mm & inte som nu 45,00 det blir iallafall några 10:ondelar

Hjulen fräses ur för skruv och  så att axeln kommer längre in i hjulet detta görs på UTJ-verkstaden Ca
Det första hjulförsöken 

måtten på bilden gäller inte längre

Hjul profilen fläns skall ju vara lite fasad som vagnshjulen ungefär
Hjulaxelhållarna till vagnar rev 040530

 

Det nya delade hållarna bör få en lite högre axelhöjds placering 1,5mm blir nog bra

Bilden visar gamla hjulhållarna

Hjulaxelhållarna till vagnar utökad bredd. Ny bredd  är 57 mm mätt i innerkant på plåten I övrigt lika som tidigare. Men hållaren delas på mitten så att det blir två lika halvor som i princip blir förväxlingsbara 

 
aluminiumspåret är 10 x 3mm den får gå ner i Plexisyllens nerfräsning ca 4 mm då blir det 6 mm kvar att köra på Plexisyllen sågas till en bredd av ca 12 mm  1 st plexisyll väger 17,6g vi har JS sågat 25kg det blir 

1420syllar och 25 syll/m = 57m räls. Men vi har ju några 

meter osågade längder

 

avståndet mellan buffertarna  cc 55 mm.  Höjden mellan överkant på spåret till cc bufferterna är på loket 32 mm

så dessa skall kunna gå fria från chassits långsidor

Minsta kurvradien bör vara 100cm 

Vagn Lok Profil  

 Den största Bredd, Höjd   som Lok & vagnar får ha för att 

gå runt banan utan att ta i någonstans är. Höjden 15cm från spåret 

största bredden är 10cm  till max 11cm 

Chassi storlekar för våra vagnar är i princip följande dessa tre storlekar som täcker in vårt vagnsbehov i nuläget 

50cm varianten Bygger vi av träreglar Men däremot skulle vi nog behöva Boggie hjulhållare till dessa vagnar

 

Äldre godsvagn     ca 8m  blir för vår del 25cm

modernare godsvagn 11m samt till

 äldre två axliga personvagnar blir   34cm 

boggi personvagn 22m vi gör den till  50 cm 

 

Hjulen till vagnarna, Person & godsvagnarna Hjulen svarvas i plast till en Diameter av 35mm ytterst på

hjulflänsen.   Hjulringens ytterdiameter 31,5mm om vi kan få 

tag på stål rör med diameter ca 32mm så kan vi trycka på 

plasthjulet  & få ett "metallhjul". Tjockleken på hjulet 6mm

Vagnsbultens diameter är 5,35mm så hålen bör vara lite större typ 5,6 det är bara bra om det glappar lite i detta fall ( vagns- bultens skalle är 15,5mm )

 

 
   
det gröna skall föreställa en koppelvariant men för lokets del så räcker det med "kroken"
för lokets koppel skär ut ett rektangulärt spår på 2 x 10mm i fram och även där bak
bakre buffertplanka på vår stora förbild
Baksidan på ett liknade lok som vårt ang buffertplankan bak men det kallas för C3 har 4 hjulpar
samma som ovan fast lite närmare

 

vi kanske skall köra med märklin modellen

för den är ju körd med plåt som bockas

lok kopplet kroken på loken  det blir bara en krok det bruna skall föreställa en dragfjäder,  25mm är räknat från där den nuvarande plåtkanten slutar. slitsen ca 3mm  plåten 1,5 ?

 

 

    Märklinkoppel detta är ju stansat ur plåt så något liknade bör vi (du) väll kunna fixa
Det rödmarkerade är någon typ av koppel säkring det skippar vi. Vi kör med "pinnen" bygeln och med rak ingång under chassit           
Lokhjulen

axelhålet skär ut rektangulärt hål som på ritningen. Sedan svarvar jag ut 6mm runt hål med sådant djup att hjulet kommer in på axeln med rätt CC avst.  

 
 
Chassi storlekar för våra vagnar  i princip som följande dessa tre storlekar täcker in vårt vagnsbehov. 

50cm varianten behövs nog bara ett par stycken 

Äldre godsvagn     ca 8m  blir för vår del 25cm

modernare godsvagn 11m blir     34cm           samt till äldre två axliga personvagnar

boggi personvagn 22m vi gör den till  50cm 

 
Nästa lok den berömda T43_an

Vi avvaktar med detta 

 Engelska sidor som jag översätter efter hand   
  

Hi 

Greg here is some sides that is partly translated 

 
 Skarvjärnen skall vara av rostfritt stål med bredden 8 mm repetera hålparet med  ca 12 - 15 mm. Hålen 4mm och med ett CC på 17mm mellan I-na på bilden, men det ena hålet skall vara ovalt 4 x8 mm   
styrkanter sliden. den fästes på insidan av "nedreplattformen" löedes eller limmas 

Måtten övredelen  11mm                        

undre 5mm

mellanrummet 12mm

längd gapet ca 32

högerkanten 9 mm

flera Extra bitar 14 x 9 mm 1mm stål att eventuellt lägga framför så att det ser ut som om den stöder emot styrkanteran samt den korta stötstången körs i stålplåt så att man kan löda på den
  Detta är vårt prototyplok Nr 3, som är  29cm långt  7,5cm brett.  Som idag den 12 juni kördes på  bron som går ner till  trädgårdsgången. Inga problem i  noterades denna gång. Lok Nr 3 har grövre hjul. 

                                                                                                                       

här är kronologisk händelsedagbok

2001-07-xx          Vi börjar spåna om en större modelljärnväg som vi skulle bygga själva

2001-08-21         Daniel visar upp två vagnsschassin 

2001-09-20         Här har vi prototyp Nr:1 där vi funderar på hur vi skall lösa framdrivningen

2001-11-03         Sågar till längder av plexiglas för senare sylltillverkning

2001-11-04         Gräver och gjuter ner lecastenar till brofundamentet

2001-11-12         Ekerhjulen till loket en prov serie 3mm tjocklek 

2001-11-12         Prototyploket Nr:2 ser dagens ljus 3st tas fram. 

2002-02-17         Spårar träsyllar &  klyvsågar 4syllar per bit,  mot slutet gick det fel så tummen blev också                                 spårad !

2002-02-20        Fräsning av plexiplasten och tillsågningen av syllarna klara

2002-03-03        Vi böjde 20 st al räler hos JS samt att jag sågade upp en kart. med plexisyll till

2002_03_24       Trädgårdsbilden snöfritt.   Brofundamentet flyttat.

2002-04-06        Tvärsnitt på Banvallen

2002-04-21       Utgrävningarna för banvallen sträcka 1 påbörjad

2002-05-08        Målning och ihop plock av räls & syll påbörjad

2002-05-20        första biten av cellplast lagd samt spåret

2002-05-22        Provkörde loket på den utlagda spårbiten

2002-06-03        passagen genom ölandssten gången klar

2002-06-09       Spårunderlaget vid huset klart 

2002-07-07       Södra Övergången klar, räls lagd fram till gruvan

2003-04-28        Tunneln klar

2003-09-22        Färdig växelprototyp klar  utvärdering pågår

2004-05-14        Lokhjul 6mm lasrade prov serie 6 st fungerar bra

2004-06-12        Stålbron på plats målad och fin, 3mm stålplåt.