LOKSIDAN
Detta var vårt första försök med  elmotor och drivning med snäckskruv  - drivningsidé som iochförsig fungerar.

This was our first try with an electric motor and drive with worm screw - the driving idea in itself is working.

Men det visade sig att färdiga hjulaxlar och motor med snäckdrev från L.G.B. vinner i längden. (troligen) 

But it turned out that the finished axles and motor with worm gear from LGB win in the long run. (probably)

Så blev den slutliga lösningen med drivning på två axlar

It was the final solution to drive on two axles

Alla plåtdetaljer till lok och vagnar kommer från denna Laserskärare 

All sheet metal parts for locomotives and carriages from the laser cutter

Närbild på snäckdrevet

Close up of worm gear

 Plåtfärdig

Sheet metal finished

Här ser vi tre stadier av lok byggandet  

Here we see three stages of locomotive construction

  Övervakade av inspektören  Hr Melker   Samt en närbild på Kolboxen 

And a close up of coal Box

Bild 2002 vintern  2013

Vårt lok är 29 cm långt och 12 cm högt, bredden på loket är 7,5 cm. 

Hjuldiameter 43mm. Drivning på de två bakre axlarna . 

Our locomotives are 29 cm long and 12 cm high, the width of the locomotive is 7.5 cm.

Wheel diameter 43mm. Power to the two rear axles.

Lokhjul  /  locomotive wheels          

Den senaste varianten och som är lite grövre än hjulen på loket ovanför.

The latest variant, which is somewhat coarser than the wheels of the locomotive above.

Till buffertar använder vi vagnsbult. 

The buffers, we use the wagon bolt.

Ångcylindrarna på vårt testlok kommer från lysrörsglimmtändare! 

The steam cylinders of our testlok comes from fluorescent lighter!

 

 

 
 I naturen 
 

Till Startsidan