RÄLSFÖRBEREDELSER      RAIL PREPARATION

SYLLAR AV TRÄ                 Sleepers of wood

Ämne till syllar i trä      

untreated wood for sleepers

   Träsyllar på gång flera kommer att tillverkas.   

              

Spårsågning med fixtur för 45,5mmavst.  Track Sawing with jig for 45.5 mm dist.  Klyvning till 4 syllar

Cleavage to get 4 sleepers

 Det blev en laddning med syllar.

There was a lot of sleepers

SYLLAR AV PLEXIGLAS       SLEEPERS OF THE PLEXIGLAS

      

 
Förberedelse för sågning av 12 mm  tjock Plexiglas.       Preparing to cut 12 mm thick Plexiglas.   31st färdig sågade Plexiskivor        9,5 x140 cm.                                31st sawn Plexiparts 9.5 X140 cm  
Sedan är det "bara" att fräsa 2 spår sen är det klart.  Opps, glömde de skall ju kapas av i ca 12mm breda bitar, bör kunna bli ca 2800 st små rackare. Fräsning, kapning sker  hos Daniel. det är klart nu,                        tack för det Daniel.   

Then it's "just" to cut two track then it's ready. Opps, forgot they are supposed to be cut off for about 12mm wide pieces, should be about 2800 pc tiny Busters. Milling, cutting takes place at Daniel. it is clear now, thanks for that Daniel.

     

  

Här är fräs maskinen. Here is the milling machine. 2 st 3mm breda spår fräses samtidigt

2 x 3 mm wide grooves are milled simultaneously

 Fräs djup 4mm 

depth 4mm

När spåret är fräst skall plexiskivan  kapas i 12mm bitar.  When the groove is cut the plexiparts is cut into 12mm pieces. För att snabba upp det hela så kapas   6 till 8 frästa bitar samtidigt.             To speed up the whole thing it´s cut 6-8 milled pieces simultaneously.

 

Hela längden fräst 

The whole piece is milled

 

   
     
Till en meter spår kommer det att gå åt ca 25 st syllar    For one meter track, it is enough approximately 25 sleepers

En liten hög med färdiga plexisyllar      A pile of ready-made plexiglass sleepers  Så här fint blir det. Med lite mörkbrun  målarfärg så är vi verkligheten ganska nära               How nice it will be. With a bit of dark brown paint, so we are pretty close to reality Liten bit av hembyggt spår 
Al räler profil 3x10mm, vi har 300m i 2,5m längder. Vilket ger 150m spår   Al rails profile 3x10mm, we have 300m in 2.5 m lengths. Which gives 150m track Här böjer Daniel vår räls till ca 90cm radie så det blir jämna kurvor      Daniel bend our rails to about 90cm radius, so it becomes smooth curves Här ett antal böjda räler.Aluminium är ju rätt mjukt så radien kommer att variera lite beroende på var i trädgården vi kommer att lägga kurvorna
Målning och färdigmontering av rälsen                                               Painting and final assembly of the rails
Målning av plast syllarna och aluminium skenor                       Painting of plastic sleepers and aluminum rails
Kladdigt var det

 

Messy it was.

Syllarna trycks på skenan innan 

färgen har torkat  

  Sleepers  pressed onto the track before the paint has dried.

Här pressar jag fast syllarna så att de hamnar på samma  nivå.                      I presses the sleepers so that they end up at the same level.
En färdig längd om 2,5m. Den bör ligga i en vecka och torka så att färgen  mellan räls och syll hinner torka 

A finished length of 2.5 m

Närbild på plastsyll och träsyllen som tyvärr inte har fått den rätta kulören. trots brun cuprinol och annan mörk  impringneringsmedel. De bruna syllarna är målade plexiglas                       Close up of plastsyll and woodsleepers which unfortunately has not got the right color.
Raka längder ligger och torkar i väntan på rälsläggning                          Straight lengths dries while waiting for Track laying
Lite kurviga längder behövs också. 

 curvy lengths are also needed.

Till Startsidan