Så här går spåren i vår trädgård.   (Det olika namnen är Klickbara.)

Click on the names for more info. and pictures.

UTJ ligger utmed häcken och staketet samt runt vårt hus, vi utnyttjar större delen av tomten. Med det får vi två fördelar, långa körsträckor, mjuka kurvor men också att spåren inte är allt för mycket i vägen.. 

UTJ  Track lies along the hedge and the fence and around our house, we use the entire garden. White that we got two advantages, long section, wide curves, but also that the railway is not too much in the way

Gula och blå bana är färdiga nu år 2007 vi startade år 2002. Kvar är en del stickspår att lägga .

Huvudsidan