Vår kolgruva.

 

   
2012-05-17

Föra att öka lekmöjligheten bakom gruvan så har vi plockat bort ett spår, samt även vårt godsmagasin,som numera står vid stn. Märsta. 

The grandchildren thought it was too crowded behind the mine, to push rail cars.. So we have removed one track. And move the freight house to the station Märsta..

2011-07-10

Staketet är för att vår hund inte skall komma till och skapa oreda, vilket han har gjort tidigare.

We have had to put up a fence. So that our dog does not destroy the buildings, which he has done. 

 

 
The old mine
2009-07-09
Spår samt ett godsmagasin med kran. Magasinet är ju klar,  men kranen skall byggas.Gruvlaven på plats kolmagasin med lastramp ej byggda.

Tracks and goodshed with crane. The tray is completed, but the crane must be built.Our mine hoist that now is completed. Loadramp is still not built.

Bakom ''berget'' skall vi ha ett spår så småningom. Så vi kan köra lite kol till  lokstallarna. 

 

Behind the mountains our coal mine will be built.

Spår och växel placeringar.

ÅR 2008

Track and turnout on it's place 

 
 
 

Kolgruvan kommer att ligga bakom vår damm. Gruvan är ett måste, för vi har ju bara Ånglok på banan än så länge .

Stickspåret som går in bakom ''berget'' leder fram till vad vi tror är en stor kolfyndighet.

(bild från 2002)

 

Coal mine will be located behind the pond. The mine is a must, because we've only got steam locomotives on the track so far.

 

Tillbaka till Kartan