Våra Färdiga Lok

Detta är lok Nr 102, det är det mest förebildslika modellen hittills men hjulen är för skalriktiga det är för smala jämfört med 103an. så det är dåligt på att gå i kurvorna hoppar gärna av.

This is testlok No. 102, it is the most model like the model so far but the wheels are too narrow compared to 103an. so it gets out often from the curves 

 

 

Nr 102

Är nu 2010/11 ombyggt med bredare hjul nya batterier, nytt tak. belysning vitt fram rött bak.

 Loken Kompletterade med lite saker från 3D skrivaren bl.a. Sotluckan, trappsteg, fönster och dörrkarmar och en oval lokskylt. 

Is now the 2010/11 rebuilt with wider wheels new batteries, new roof. lighting white in front, red at the rear.

  And complemented with some stuff from the 3D printer, eg Soot hatch, stairs, window and door frames and an oval lokskylt.

                                                      

 

Här är vårt lok Nr 103 som saknar en del detaljer fortfarande, men har nu fått sina slutliga lokhjul. 

Here is our locomotive No. 103 that lacks some details still. have now received their final locomotive wheels.  

 

 

 

103:an

Nu med lyktor, trätak och ångcylindrar. rev.2012

Now with lanterns, wooden roof and steam cylinders. rev.2012

Dieselloket, byggt i masonit stålschassi LGB motor

Diesel locomotive, built in Masonite steel chassis LGB engine

 

   
   

 

Detta är vårt testlok Nr 102 som är ute på ett nattligt äventyr år 2001

This is our experimental locomotive No. 102, which is out on a nocturnal adventure in 2001.

Till Startsidan