Spårläggning i trädgården

Nu börjas det 

Bredden på spårdiket ca 18 cm.   

Cellplastens bredd 15cm  Tjocklek 3cm

Vi limmar syllarna på cellplasten.

Cellplasten skall inte hamna ovanför mark nivå

Cellplasten  fixeras med en ca 3-4 mm tjock ståltråd typ tältpinne, på sidorna av cellplasten. Med 1,5m avst. mellan fixeringarna. Grusa med det finkorniga gruset och toppa med det mera grovkorniga . Cellplasten skall stadga upp banan lite men framförallt så skall den hålla gräset borta från banvallen.

 

Specialverktyg för skärning av banvallsdiket i gräsmattan till en bredd av ca 18cm
Innan vi satt igång
Full fart på kantskärningen, ganska i alla fall.
Här gräver vi bort gräsmattan där banvallen kommer att ligga, vissa tycker att jag skall skriva  mossmattan.
När det hela var gjort såg det ut så här.

Återstår att med ett rakt spänt snöre väga av

banan med grus så det blir en rak plan linje

att lägga cellplasten på  

Diket avvägt något sånär i alla fall. 

 

Då börjar vi att lägga ut cellplasten.
Cellplasten fäster jag med ca 20 cm långa    "tältpinnar" med ca 50- 60 cm mellanrum. 
En bit i taget.
Första sträckan lagd.
Lite ivrig på att prov köra var man. Men det fungerade som vi tänkt oss. Nu gäller det att skarva ihop rälsen. Görs med plåtskruv och skarvjärn, sen grusar vi spåret.  
Så var det då dax för grusning av banvallen. Gruset blandades med cement, ströddes ut torrt, jämnades ut så att det kom i nivå med syllarna, duscha med trädgårdsslangen så att det blir lagom blött. 
Så här blir det, Jag är nöjd i alla fall 

Till Startsidan