Övergång Södra

Southern crossing

Spåret  fortsätter från södra övergången ner till Kolgruvan

The track continues from the southern crossing down to the coal mine

Här är spåret ingjutet så att det blir trampsäkert och snöskottnings säkert.

Here, the track is placed in concrete.

Tillbaka till Kartan