Här visar vi hur vi röjde undan gräs och stenar för att få en trädgårdsjärnväg.

det hela försegick år 2002

Övergång Norra

 

 

Juni år 2002 

Full fart med sågning av ölandssten, så att spåret hamnar i nivå med stenen på gången.Behjälplig vid sågningen var Ölandsstenexperten Staffan. 

När sågningen var klar jämnade vi ut med ett lager cementbruk. 
Efter det riggade vi upp rälsen. Tejpade träribbor längs inner sidan av rälerna, så att vi får ett mellan rum där, när gjutningen av  nästa lager är klart. Det blir då som ett spårvangsspår.  
Cementen på plats och utjämnad.  
Snar kan vi peta bort träribborna.
Lite prov körning igen, rälsen OK men lokets hjul är för "fyrkantiga" dvs. att flänsen är för rak måste fasa av den :så hoppas jag att det skall gå bättre. Annars kan det bli lite jobbigt. 
   

Märsta station

Grundläggningsarbeten

7 st gångstenar blir perong med ett mötesspårmötesspår

Men först tänkte jag bara ha ett spår. Efter som växlar kändes avlägset

Just då.  Men vi tänkte om och lade dit ett spår till.

 

Banvallsarbete på gång grundläggningen klar 2002 juni

Cellplasten på plats. Om det blir soligt någon dag i veckan så skall jag 

lägga spår på denna del av sträcka som går fram till dammen.

Det blev en solig dag. 

Efter några veckor nu, så har jag äntligen grusat banvallen

 fram till södra överfarten.

--------------------------------------------------------------

Övergång Södra

 

Här har vi förberett för rallaren med att flytta 

Ölandsstenar som var i vägen.

Gjutning fas ett. Grunden, sedan ett lager till så att allt kommer i samma nivå som cellplasten. 

Här är spåret ingjutet så att det blir trampsäkert och snöskottnings säkert.

Här fortsätter färden mot Kolgruvan

Nu när södra kurvans banvall är grusad fram till gruvan. Så är allt 

som skall vara grusad banvall klart. Resten av spårsystemet kommer 

att läggas på trallvirke. 

 

Vår tänkta kolgruva.  

Kommer att ligga bakom vår damm. Gruvan är ett måste, för vi har ju bara Ånglok på banan än så länge .

Stickspåret som går in bakom ''berget'' leder fram till vad vi tror är en stor kolfyndighet.

 

   
Så här såg det ut den 12 maj 2002     innan rallaren kommer och grusar banvallen  här. förberedelser gjordes redan på  hösten 2001 med att flytta stenarna från dammen så att det blev plats att lägga spår emellan dammen och stenpartiet.    
En månad senare har det börjat hända saker även på denna sidan av tomten. Grusning, avvägning av sträckan och om ett tag spårläggning. Fyra veckor utan regn gör att gräset inte ser så grönt och frodig som i Maj.
Banvallen färdig  

 

För att få fri tågväg  måste även slangarna för  fontänen grävas ner. 

Större delen av slingan är nu klar.
I denna kurva blev det för mycket 

svängande så vagnarna drogs av spåret

En ny dragning ligger ovanpå,  när den är på plats så är problemet ur världen.

   

KällarBron

Ungefär så här skall spåret gå med en öppningsbar bro så att man kan ta sig

in och ut i källaren.

Sensommaren 2002

Det närmar sig en fullbordan av slingan. I grova drag klart 

nu är det "bara" att göra stödben till bron och några smarta 

snabbfästen för det olika brodelarna, så att den går att ta isär 

och sättas ihop enkelt. 

 

Brokurvan träklar. 

Här sågar vi sista skarven 

Nu är rundbanan klar "bara" lite målning av räls och skruva  fast ett 

skyddsräcke på bron så inte loken dyker ner i källartrappen.  

Här går det för runt.2002 Augusti

                                                                                                                                                       

Broundergången 

den har varit planerad sen 2002 men det är nu år 2004 juni som den faktiska bron kom på plats

Bron uppställd inne för att se hur det blir när vi ställer dit ett tågsett 

målning samt lite grå färg för '' nedsmutsning''

Underbalken fastskruvad i träplankan.  På den monterar vi sedan gavlarna

Montering av brogavlarna på underliggaren

Första prov körningen över bron  

          

Bron är utförd i 3mm stålplåt så att det skall se lite robust ut.

 

År 2002

 

April, lecastenarna på plats.  Den 7 juni 2002såg det ut så här.   Och den 12 juni såg det ut såhär

 Tillbaka till Kartan