Gubbar och Gummor på och omkring UTJ              Men and women around the UTJ

Gunnels klättrande tomtenissar

Gunnels climbing Santa's elves

-------------------------------------------------------------------------------

 

Vår första lokförare nymoddelerad och nymålad. Här i UTJ:s gamla                                                                    

 loksimulator, för lite uppfräschning av kunskaper.   

Our first locomotive drivers new made and freshly painted.

 Here in the UTJ's old locomotive simulator, for a little refreshment of knowledge.

 

Här kommer det lite flera medarbetare. Killen med käppen är ingen bråkstake,

utan han skall varna för tåg när det är arbetare på linjen. Det skall sättas på en flagga på pinnen. 

Here is a little more employees. The guy with the stick is not a troublemaker,
but he shall warn the trains when there are workers on the line. It should be put on a flag to the pole.

Färdig gubbe klar för ugnen.    Newly made man, ready for the oven.

Gunnel i färd med att få fram en ny medarbetare. Skalan är1:32  det betyder

att figurerna blir ca 5,6cm höga om originalgubben/gumman är 180cm hög.

Gunnel is about to get a new employee. The scale is 1: 32 it means
that the figures are about 5.6 cm high, if the original man / woman is 180cm tall.

 

Till Startsidan