Broarna,  Det nya broläget 2011

The new bridges in 2011

 

 

___________________________________________________________________

Stålbro och spår under.  Gamla bildernedan,  Nu ser det ut som ovan.

Old pictures below, Now it looks as above

 

Stålbron som kom på plats den 14juni2004 . När spårläget inunder är bestämt

så skall det bli ett brofundament på den vänstra sidan också.

2006

Avstickaren runt huset etapp ett på gång. Det är lite pyssel med att få spårläget på rätt

plats mellan alla blommor, rätt läge under bron och passagen  under trappan.

2006

Tillbaka till Kartan