UlvsundabanansIndustrispår

Nu har vi ingen förbindelse med stambanan

Så nu kommer man inte att kunna se några godsvagnar i Ulvsunda industriområdet

Mer info. hittar du på länken SUJ nedan

( Hemsidan är tydligen nerkopplad för tillfället. )

S.U.J.
Sundbyberg Norra - Ulvsunda Järnväg

Nedan är en annan hemsida för Ulvsunda spåren

Spånga - Lövsta och Sundbyberg - Ulvsunda


 

 

Spåret bortaget, går här parallellt med ulvsundavägen.

Räls och syllar upplagda för vidare transport

 

Viadukt under Bällstavägen

Det fanns en del riktigt gamla  syllar på vissa ställen.