Ny sida 43Vårt hus

 

Sommaren 2006 gjorde vi en kopia av vårt hus steg ett såga till husidorna

In the summer of 2006 we made a copy of our house. Steps one, sawing to the house sides

Lite lister sätts på plats

Tak är bra att ha

Tegelpannor görs av smalare wellpapp som skärs i remsor.

Roof tiles is made of thinner corrugated board cut into strips.

Limmas över varandra

 

Skorsten skärs ut från cellplast      Chimney cut from foam

Nyckel färdigt