2009

 

 

09-12-18

Så där, nu blev det plötsligt vinter med mycket snö ca 20 cm 

Just in time for Christmas, it snowed  about 8 inch

 

09-12-13

Taket på laven läckte in vatten efter en hel höst med bara regn. Löste det med att limma över 

skarvarna med plastbitar  

The roof  leaked  water after an autumn with only rain. Solved it with the glue 
 plastic pieces
on it.

Höst med mycket regn Regnig 

Autumn is here again, no trains running on the track now.

09-07-20

Nu har vi kommit igång, här är vår nya last ramp för våra kolvagnar 

This is our new coalsilo

 

09-07-08

 

Här tar kolmagasinet sin form 

Here we build our coalsilos

09 06 28

Vad skall farfar göra nu, man får väl vänta och se. 

What is grandpa doing now, I have to wait and see.

Rampen med öppen / stängd mekanism

The ramp with the open /closed mechanism

Tak,  vi printar ut ett fotomontage på vinylplast. 

Ceiling, we print out a photomontage on vinylplastic.

Lastning av kol med den nya rännan( leca kulor 2-6mm )

Loading  our coal wagon with the new channel 

09 07 17

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

090405

Det är kul med tåg. Äntligen, nu kan vi sätta igång. Kom nu Love så kör vi. 

 Finally, now we can run the train. 

 

Tjälen trycker upp banvallen lite här och var. I år blev det kraftiga höjningar både före och efter gångvägen

Ground frost press up the Railway Embankment  here and there. Here it is on both sides of the junction.

Även vid station Märsta så lyftes banvallen upp ca 3cm, men det brukar gå tillbaka när solen 

värmt upp marken ordentligt.

Railway Embankment has raised several cm in some places. (or one inch )

09 03 10

 Från regn i januari  till snö nu i mars.

From a rainy January to a snowy March