Vi har skaffat en            We have purchased a

En liten maskin som tillverkar fysiska saker som, Hjul, Lok, vagns,detaljer. Ja vad du vill i princip.

Den ser inte alls märkvärdig ut, men utseendet bedrar.  Den fungerar i princip som en limmspistol laddad med ABS plast och trycker ut en ca 0,35mm plast sträng bredvid varandra lager efter lager  

Se mer på .

www.makerbot.com

http://youtu.be/yJr4MmZLFeg

A small machine that makes physical things, Wheels, locomotives, trolley, parts. Yes what you want in principle.

 see more at.     www.makerbot.com

 

 

Här håller vi på att skruva ihop underverket. För den kom i en kartong med alla delar lösa.

Det tog två kvällar att få ihop den.

Here we are assembling the machine. It came in a box with all parts separates.
It took two evenings to get it together.

Bordet där detaljerna skrivs ut på, innehåller även en värmeplatta

The table where the details are printed on, it features a hot plate

www.makerbot.com

    HOME