2010

 

 

2010-08-06

Märsta, spåren läggs om och nytt grus 

Ett nytt sidospår läggs ut för att där kunna tömma våra kolvagnar, här klipper vi av spåret, för att lägga in en växel.

Ytterligare en ny liten medlem till UTJ 9V

Plåtning av sidorna på långrakan och Märsta. Detta för att kunna ha lösgrus på banvallen.   

Märsta, the tracks being renovated and new gravel will it be.    A new siding is being built in order to be able to empty our coalwagon, here we cut the track,  for a new turnouts.     Another new small member to the UTJ.         sheet metal sides of the long straight and Märsta. This is to have loose gravel on the embankment.

 

 

Sigge river upp banvallen för att förbereda ett stickspår till lossningsramp för kol

Sigge ( our new four legged member ) remove the embankment to prepare a side track to the unloading ramp for coal

 

2010-08-06

Åtta nya kolvagnar nu klara, Den UTJ-gröna vagnen  är en experimentvagn för bottentömning

Eight new coalwagons , the UTJ-green coalwagons  is an experiment to empty from the bottom

Hållarna fastskruvade, buffert på lödda samt målade

The holders fixed,, the buffer soldered on  and painted

 

2010-08-03

Ett gäng nya kolvagnar har kommit från plåtverkstaden här är det ihoplödda,

kvar slipning och lite målarfärg, vagnunderede är också på gång .

manufacture of a bunch of new coalwagons

2010 08 01

Här knackar vi bort det som är kvar av cementbanvallen 

Here, we remove what is left of the concrete embankment

Killarna kör tågen medan Smilla fortsätter med rengöringen av  Märsta spåren

The guys running the trains while Smilla continues with cleaning  of Märsta tracks

 

 

2010 07 28

vi skall fyll banvallen med grus. därför har vi satt stålplåt på sidorna. 

dashing embankment. Therefore, we have put steel plates on the sides.

 

2010 05  15

Så där, alla knattarna samlade för att få banan i körbart tillstånd, efter en kall och snö rik vinter.

At last, all the little fellas gathered, To get the track in running condition after a cold and snowy winter

 

2010 05 10

Har svarvat ner mitthjulparet för bättre gång på ojämna spår

Now I have peeled down the center wheels for better performance on 

uneven railroad tracks, I hope.

2010 03 20

Äntligen lite varmare. så att snön smälter ner

Finally a bit warmer. so that the snow melts down

 

10-02-24

Slutet av Februari kallt och bara mer, mer av snö ca 40 cm 

End of February, cold and just more, and more of snow.  About 16 inch