Lagerboxar   bearing box

Skiss och den färdiga biten.

Sketch and the produced piece.

3D drawing

Video som visar en del av Boxprintingen

Video showing a part of Boxprintinge

images/3Dlagerboxprintingfilm.mp4

Home