Järnvägs syllar som prov. målet är att göra några växlar

Railway sleepers . the goal is to make some turnouts

2012 05-10

spår hållaren är en enhet som snäpps fast i syllen.

Tracks holder is a separate unit that snaps in the sleepers