Senaste nytt 2012

 

 

 

2012 09 01

 

 

Ny perrong med samma typ av belysning som i personvagnarna 

New platform with the same type of lighting as in the passenger coaches

 

2012 07 18

 

Ja det är sant, det är 10år sedan vi började förbereda banvallar och lägga spår

Yes it's true, it's 10 years since we began to lay tracks in the garden.

 

2012 07 20

Nu har vi äntligen satt in belysning i våra personvagnar 

We have finally put in lighting in our passenger coaches

Vi har använt ledstavar från Ikea till belysning

We have used ledbars from Ikea for lighting Ikea for lighting

 

 

2012 07 15

Vårt andra ånglok Nr 103an tillbaka på spåren igen efter. Batteribyte kompletterad med lyktor och åncylindrar.  

Our second steam locomotive No.103:an is back on track again. After replacing the batteries, supplemented with lanterns and steam cylinders. 

 

2012-07-13

Nu har vi fått upp stationsskylt och människor på bänk.

Now we have the station sign and people on the bench.

Märsta stationshus har fått en välbehövlig  renovering, ommålning och nytt tak samt skorstenar

Märsta station has received a much-needed renovation, repainting and new roof and chimneys

Man ser att det var behövligt

One sees that it was needed.

 

2012-07-03

Lokparad det var länge sedan alla tre loken kunde köras samtidigt. Det brukar alltid var något som det är något krångel med. 

Lok parade. It was long ago that all three locomotives could be run simultaneously. There is always a locomotive that is malfunctioning.

 

12-06-12

Lok 103 skall få ångcylindrar, Glimtändare till ljusrör blir alldeles utmärkt.

Locomotive 103, will have the steam cylinders: Starters for fluorescent lamps is just fine

sätts fast med buntband och limmas med 2komponents lim

Is attached with zip ties and glue with glue 2komponents

Målning mässingsrören insatta och länkarmen på skruvad. 

Painting, brass tubes inserted and link arm attached.

 

2012-05-17

Barnbarnen tyckte det var för trångt bakom gruvan, för att kunna komma åt vagnarna . Så vi har då tagit bort det ena spåret. 

samt flyttat godsmagasinet till station  Märsta.                                        '

 The grandchildren thought it was too crowded behind the mine, to push rail cars..  

So we have removed one track. And move the freight house to the station Märsta..

Den nya platsen för godsmagasinet, kan bli lite lättare att använda den på denna plats för våra barnbarn.                                                                                                                                                          

  The new location of the cargo tray, can be a bit easier to use it in this place for the grandchildren.

2012-05-15

Båda loken utslagna får nog byta ut styrkretsen  tyvärr massa pyssel med det   

Both locomotives does not work, I have to replace the control circuit. Unfortunately lot of work with this.

 

2012-05-10

Det är en ständig kamp att hålla ogräset borta från spåren, Love ser till att spåren blir farbara

It's a constant struggle to keep the weeds away from the tracks. Grandchildren make sure that 

 the tracks are clean

 

Printade ekerhjul och lagerbox med bromsklossar, ser riktigt bra ut.

3D printed spoke wheels and bearing box with brake pads, looks really good.

 

2012-03-20

lite körning i vårsolen

trains running in the spring sunshine

2012-02-22

Första körningen i år på den bit som var fri från is.

The first run this year, at the bit that was free of ice.

 

En solig februaridag med lite mer snö. Inga tåg ute

Sunny February day with a little more snow. No trains out 

 

 

Nu kör vi iväg med julen

2012-01-08

Vattenfallet fruset, så nissarna passar på att åka lite kälke 

Waterfall frozen, so the elves take the opportunity to push the sled on the ice

2011-04-20

Utökning av uteplatsen, fick till följd att vi inte längre kunde ha spåret som går runt huset 

att gå under bron. Utan det fick bli  så här. Nu får vi hitta på något annat, ett vattendrag kanske. 

Så får det bli Nu håller vi på att få ordning på forsar och flöden,

Extension of the patio,  we could no longer have the track, that goes around the house. to go under the bridge.  It got to be like this.

 

Det var lite pyssel med att lägga om spåren

There was some work with adding new tracks

 

 

Det var en lång vinter 2011 åxså , Bild från Januari