Personvagn Det 3D printade passenger carriages.

13 12 22

3 passenger carriages on the track and no mishaps, it feels great

13 12 01

 

 

 

Alla plastdetaljer har jag satt fast med smältlim

All plastic parts, I glued with a glue gun

 

Montera inredning och mellanväggar

Seats in place and two partitions

När det torkat får man ett tak som ser ut som tjärpappstak.

Once the paint has dried, you get a roof that looks like tar paper roof.

tryck på tyget i den våta färgen, måla på med ny färg.

Squeeze the fabric in the wet paint, apply more paint.

Innan  färgen torkar lägg på ett tunt tyg, som ett kasserat lakan  

Before the paint dries apply a thin fabric, like a discarded bed sheets

Måla med svart färg

Paint with black color

Sätt papptaket över det limmade takstolarna spänn med tejp enligt bilden.

När limmet torkat ta av taket 

Place the paper over the glued roof trusses, squeeze with tape as shown.
When the glue is dry take off the roof

 

Sätt fast takstolarna utan att limma fast dem, stryk lim på ovansidan av takstolarna.  

Fasten the roof trusses without glue them, put glue on the top of roof trusses.

 

 

För att hålla fast väggen när limmet torkar sätter jag fast den med några häftklammer somjag tar bort när det har torkat.

To secured the wall while the glue dries, I attach it with some staples that I remove after drying.

 

 

Limma på träribbor Dessa har jag sågat upp från gamla hyllplan. Tjocklek ca 1,5mm 

Glue on wooden slats These I have sawn up from old shelves. Thickness about 1.5 mm

 

131103

 

 

131006

 

 

131002

Delarna Monterade 

The parts mounted to a complete pair

Nu när sommaren tagit slut. så kan man med gott samvete sitta inne och snickra ihop vagnar till nästa säsong. jag har ritat upp detaljer till en boogie för personvagnar, och printat ut på vår 3D skrivare. Vi får se om det fungera praktiskt.   

Now that summer ended. you can sit inside and build wagons for next season. I've drawn up details of a boogie for coaches and then printed out on our 3D printers. We will see if it work in practice.

 data files look at Thingivers

http://www.thingiverse.com/thing:160987

  To the start page