Stålbron  / steelbridge         KällarBron    /  Basement entrance Bridge

------------------------------------------------------------

Bron uppställd inne för att se hur det blir när vi ställer dit ett tågsett 

målning samt lite grå färg för '' nedsmutsning''

Underbalken fastskruvad i träplankan.  På den monterar vi sedan gavlarna

Montering av brogavlarna på underliggaren

Första prov körningen över bron  

          

 

 

Här under en renderingar från ritningarna av bron.

 

utfört i 3mm stålplåt så att det skall se lite robust ut.

Performed in 3mm sheet metal, for a  heavy look.

 

April, lecastenarna på plats.  Den 7 juni 2002såg det ut så här.   Och den 12 juni såg det ut såhär

 Tillbaka till Kartan / Trackplan         Till Startsidan  / Home

--------------------------------------------------------------------------------------------

KällarBron

bridge over the basement entrance 

 

Ett antal utskurna plåtar som skall sättas fast på sidorna vid källarövergången

"These are the sheet metal parts that will work as railing for the bridge over the basement entrance"

 

Så ser det ut när dessa är målade och fastskruvade. Nu ser det mera ut som en bro.

 Looks good, when the parapet is fasten and painted. Now it look like a bridge.  

 

Distanser gjorda av 16mm VP rör

Distances done of 16mm VP plastic-tube

 

 Tillbaka till Kartan  / Trackplan         Till Startsidan / Home