Länkar som kan ha med Trädgårdsjärnvägs anläggningar att göra

Till Startsidan

The Sandstone & Termite  railway

Denna TrädgårdsJärnväg  är belägen i Australien 

Och var den anläggning som övertygade oss att det skulle gå att

göra en Järnväg  på egenhand med material i princip inköpta från en byggmarknad.

 

This link goes to a fantastic garden railway, situated in Sydney, Australia.

And it have been a great source of inspiration for us at UTJ.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Vi kör inte bara tåg. 

Jag kör även 35mm film, Nu också digital. Så titta in på sidan för                 

 

35mmNostalgi

-------------------------------------------------------------------

 

Länk till Järnvägen i Ulvsunda sådan den en gång var

 

S.U.J.

Sundbyberg Norra - Ulvsunda Järnväg

 

Ulvsundabanans Industrispår upprivet September 2006

 

 

 

 

 

Till Startsidan