Våra personvagnar tillverkar vi så här

 

Vi limmar ihop våra tillsågade små träbitar till färdiga vagnssidor.

 

Tillsågade fönsterkarmar

 

Vagnssidan med fönsterkarmarna utlagda, limning och lite putsning kvar.

 

Alla långsidor och underredet klara fattas gavlar och trappor samt taket.

 

Snart så kan vi nog åka..

 

Skalfärdig

Det saknas inredning, trappor, grindar, belysning skall vi nog försöka få dit också

Soffor till vagnarna  gjorda i längder

Kapade

Trappan gör vi av koppartråd som tennlöds på schassit, trappstegen är små träribbor som vi limmar fast.

Premiärsittning i den ganska färdiga personvagnen

 

Till Vagnsidan