Godsvagnstillverkning

 

Vi limmarihop vagnssidor av tunna träribbor, som vi sågat till från grövre plank

 

Några pappskivor som limmas tvärs som förstärkning

En liten träbalk längs med vagnen så att taket inte blir för platt.

 

Taken är gjorda av pappkartong svartmålad.

 

Till Vagnsidan