Järnvägen 150 År. I Gävle September 2006

 

The Swedish Railway Museum in Gävle is home to one of the finest railway history collections in the world.          It is not a toy museum. It is for real.

http://www.banverket.se/en/Swedish-Railway-Museum.aspx

Ångloket Prins August gick trafik från museiområdet till Gävlecentral.

 

Världens äldsta lok i originalskick, Prins August . Loket är lika gammalt som

den svenska järnvägen, 150 år.