2008

 

 

08 01 25

En regning januari söndag, Trots lite regn och bara några plusgrader.

Var vi bara tvungna att köra lite.

A rainy Sunday in January, despite some rain and only a few degrees

We just have to run the trains.

 

 

09 01 25

 

 

 

090109

Så där nu har vi ett nytt år 2009. Några frostiga vagnar som väntar på sol och värme, det gör jag med.

Now we have a new year 2009 and  some frosty cars waiting for the summer to come with sun and heat

 

081124

Under natten kom det ännu mera snö Märsta helt översnöad

During the night it came more snow, The station Märsta entirely covered with snow

kolvagnarna översnöade 

our coalwagons covered with snow

 

08 11 22

Hoppsan, från sommar till Vinter. I mellan tiden har det inte varit någon aktivitet på UTJ

Oops, already winter. Ther has not been any activity on UTJ since September

 

081019

Höst i tåglandskapet

Autumn in the railway's landscape

080831

Kolmagasin pågång. lastränna med lucka skall det bli också. 

Ongoing is a loading ramp for our coalwagons.

080810

Våra nya tomma Kolvagnar 

Our 4 new empty coalwagons

080809

Med kvälsbelysningen tänt.

The  nightlight is on.

080722

Gunnels sommar projekt, en smedja till vår gruva. Samt en massa figurer och en hund har det blivit.

  Gunnel's summer projects, a blacksmith's workshop to our mine. And a lot of characters and even a dog. Has it become until now.

 

080713

Fram eller tillbaka ?

Forward or back?

Måste ju ha lite last i vagnen innan det bär av

Must have some load in the wagon before the train can start

Så nu kan vi köra iväg. Här ser man  gruvlaven som i stort är klar 

 We can start the train now. In the background  sees our mine hoist that now is completed

----------------------------------------------------------------------------

080607

Gruvlaven börjar att ta sin form, en del kvar att göra.  

We have started the bilding of a  mine hoist.  Today we have come this far.

 

080527

Nu sitter den uppe. Det var väl inte den första idén jag hade, men nu sitter den där.

Now we have put up the sign. It wasn´t the first idea I had.

 

080518

UTJ:s fanclub har hittat en kasserad varningsskylt för järnvägsövergång, med högspänningsledning. Vart skall man sätta den. Jag har en idé, återkommer om det. Skall fräscha upp den lite först  

UTJ:s fanclub has found a discarded warning sign for railway crossing with high-tension line. Wher will i place it. I have an idea,  Will freshen it up a little first. 

--------------------------------------------------

Gunnel kåserar Maj 08

----------------------------------------------

080503

Idag fick vi besök av vår yngsta medlem i UTJ-gänget.

The youngest member in  the UTJ-gang, pay a visit to us today.  

Alldeles för mycket ogräs på järnvägsspåret 

Too much weedy on the railway track.

Får nog försöka att fixa till det där.

Must go and fix it.

----------------------------------------------------------------------------

080427

Källarbron    bridges over the basemententrance

Nu ser det mera ut som en bro.

Now it look like a bridge.  

----------------------------------------------------------------------------------

080420

Spårutbyggnad till gruvan

Trackextension to the mine

Exploateringen av kolmalmen tar sin form, med att vi lägger ut spår till fyndigheterna 

Now, we begin exploit of our coal mine. We are install new tracks and turnouts to get two sidetracks.  

 

En av våra nya medlemmar i UTJ-gänget.  Men han har en annan idé om utbyggnaden.

One of our new members in  the UTJ-gang. But he has an another idea about the extension.

 

För denna utbyggnad har vi använt LGB material. Detta för att få lite robustare grejer, som förhoppningsvis skall tåla våra ivriga små medarbetare bättre

For this expansion, we have used LGB materials. This in order to get a little more solid gadgetry, that hopefully will tolerate our eager younger member better. 

 

 A well-earned lunch  

 

Huvudspåret klart med sina växlar. Kvar är grundläggningen av stickspåret.

Mainline completed with the turnouts. Remain to assemble the side-track

 

Farfar, är det verkligen 45mm mellan det gamla och det nya spåren

Grandfather, is it really 45mm between the old and the new tracks

08 04 27

 

Idag blev vi klara med spårläggningen. Nu gäller det att snickra ihop några gruvbyggnader

-Today, we finished the track extension.  Now we have to make some buildings for the coal-mine

_---------------------------------------------------------------------------------------------------

08 04 05

Byter batteripack och hastighetsreglage 

Changes batteripack and speed control device

--------------------------------------------------------------------------------------

08-03-29

Så nu har äntligen snön försvunnit, 

The snow has at last melted

 

08-03-21

Ingen snö på hela vintern, men till påsk så kom det

No snow on the whole winter, but to the Easter it comes

080312

Härligt läge, gängtappen gick av! Går inte att få ut. Det blir att börja om från början.

Det var ju inte bara detta hjul, utan naturigtvis ett till. Man var nog lite ivrig, men framför allt 

billiga tappar inte bra. Har köpt ny nu i en proffsbutik. Men då kostade de ca 120 kr istället för 30 kr      

 

Glorious situation, screwtap went of!. I have to begin from the start again with two new wheel.

 

080308

Hjulbyte på lok 102:an till lite bredare hjul. Med det gamla hjulen så blev marginalerna för små så att loket spårade ur och klev upp på spåret ganska ofta. Lokhjulen gör vi så här.

We change the wheels on our locomotive. To broader wheels, so it will not mistrack so often.

Locomotives the wheels are produced like this

080114

Magasin med kran till kolgruvan

"The finished cottage/warehouse/office everything is made out of  sheet metal and painted with powdercoating. This is a rendered picture from the 3d-model" 

 

080114

Vi håller på att ta fram en kolvagn till sommarsäsongen

We are now designing a coalwagon which hopefully will see the light of day this spring.