2021 01 10

 Senaste  nytt.           

 The latest events.    

 

   Pågående byggprojekt. 

   Ongoing construction     

Så här gör vi våra. 

 This is how we do  

Lok / locomotives

Vagnar / wagons

Spår  /  Tracks 

VäxlarTurnouts

Tunnel

Broar / Bridges

Småfigurer

 

3D printing              

3D Printer

Vagnshjul / wheels

Lagerboxar / bearing box

Passenger car.

Sliper / Sleepers

andra 3D projekt

other 3D projects    

  Ritningar, Draings 

Ritningar, & 3D-mod.  

Renderings

 

  Trädgården.          

Spårplan / Trackplan  

Spårläggning   

Från Gräs till Banvall 2002

 

  Byggnader                 Station Märsta

Station Ängelholm

Övriga Byggnader

  Lok & vagnar.        

Loken
Personvagnar
Godsvagnar

Övrigt

Tips till lata målare

  Fullskaleförebild.   

Lok
Vagnar

Blandat,  Mixed 

Gävle Järnvägen150år       

 Div. bilder från        banan.                       

 Video                     

 UTJ. från en annan vinkel.  Gunnels.      

  Länkar                    

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bio 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Winter in Stockholm

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

There is a group on facebook that 3D prints trains they call themselves. / 3D Printing for Model Trains /

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har från hösten 2011 en 3D skrivare, Thing-O-matic från MakerBot. Efter en del experimenterande, så det första tågrelaterande som vi skrev ut blev Ekerhjul. Nu printar vi, lok vagnar och tillbehör som vi kan ha runt om på banan. Samt detaljer till lok och vagnar. Nu år 2014 har vi uppgraderat till en 3D skrivare, Replicator 2x

The fall of 2011we bought a 3D printer, Thing-O-Matic. And when we got the hang of it. The first we printed out was spoke wheels. Now we prints out, locomotives and wagons. and some small things which we can place in locations around the track and various parts for locomotives and wagons. Now in 2014 we have upgraded to a 3D printer, Replicator 2x

Creative Tools

Den firma som vi köpt våra 3D skrivare hos, nu senast en Replicator 2x.är   Creative Tools. En firma som vi gärna rekommenderar

The company that we bought our 3D printer from. Replicator 2x. Creative Tools. A company in Sweden that we are very satisfied with.

http://www.creativetools.se/

 

 

 

 

Spårplan / Trackplan

-------------------------------------------------------------------------

Gunnels Småfigurer

--------------------------------------------------------------------------

Ulvsundabanans Industrispår upprivet September 2006

    

Vi bygger denna bana efter "eget huvud" i princip från  plåt  / Plast till ett färdigt lok


UlvsundaTrädgårdsJärnväg    in English

Vi håller till i Stockholm, Ulvsunda

 Vi bygger i skala 1.32 som kallas 1:an. Spårvidden är 45mm. Banans längd är för närvarande ca 105m. Den ligga som två slingor på tomten. Stickspår och mötesspår skall byggas till. Just nu har vi två exemplar av samma lokmodell körklara i grundutförande , de är ej så detaljerade ännu men de "tuffar" på runt banan i alla fall. 

Loken har vi byggt av 1 till 1,5mm stålplåt. Daniel ritade upp detaljerna som sedan laserskärs och bockas så att det liknar vår förebild. Därefter kompletterar vi med lokliknade detaljer. För närvarande så går loken med en hastighet samt till eller ifrån. Loken har batterier ombord, det har fungerat bra hittills och man kan köra ganska länge på en laddning. Nu bygger vi lok och vagnar med hjälp av 3D skrivare  

       Rälsen är gjord av aluminium med rektangulär profil som vi trycker ner i plast / trä syllar, i vilka vi fräst två kanaler. Det har fungerat mycket bra hittills. Vi har nu en rundbana att köra på. samt en slinga runt huset. Från dammen till uteplatsen ligger spåren på trallvirke, med en svag stigning upp till uteplatsen.  

Vår modell har SJ:s tanklok K4 som förebild. Detta lok byggdes på Motala Verkstad 1904 och byggdes om 1929. Totalt byggdes det 119 st lok mellan åren 1902 - 1917. På 70-talet köptes loket av Stockholms Ånglokssällskap, som då körde veterantåg med detta lok. Sedan en tid tillbaka står detta lok uppställt med presenningar i väntan på eventuell reparation.


Vi som  bygger och donar är  
Göran. Gunnel.   

   Skapad 2002 02 02   

 


   Frågor, funderingar kontakta.  Ulvsunda Trädgårds Järnväg.  

Questions, reflections, please contact.  Ulvsunda Trädgårds Järnväg.  

Vår mailadress är    Our mailaddress.

För att slippa massa skräpmail har jag tagit bort länken till mailet, men adressen är ju rätt behändigt kort så det går snabbt att "knacka" ner.  

To avoid a lot of junk mail I have removed the link to the email but the address is quite  short, so it's quick to write down.

   

 

       

Ulvsunda Garden Railway

We are located outside Stockholm, Sweden Ulvsunda 


We build in scale1, 1.32 45mm Gauge. The tracks have a length of approximately 105m. It´s lies as two loops in the garden. sidetrack and meeting tracks. For the present we have two locomotive of same model and a diesel engine. They are not so detailed yet. But they “tuffar” on around the tracks.


The locomotives are made from 1 to 1,5mm steel sheet metal. Daniel draws the details. and then lasercut. and finalize. We bowed it so that it is similar to our prototype. Then we complement it with details.  Currently the locomotives run with one speed and one on/off swith.All locomotives have batteries on board, and it has worked well so far and it can run for quite some time on a charge. The rolling stock is scratch-built, mostly in wood.  Now we are building locomotives and wagons using 3D printers

 
Rails are made of aluminum with rectangular profile. Who we press down in the plastic/wood/slipers, in which we milled two channels. It has worked very well so far. We now have two loops in the garden, one in the front of the house and one loops is going round the house.  From the pond to the patio are the tracks on the hardwood timber, with a gentle climb up to the patio. Reports will be here on our website, so surfin now and then. for more details.


Our model has the Swedish state railway:s tanklok K4 as prototype. This locomotive was built in Motala workshop 1904 and was rebuilt 1929. Total 119 pcs. have been manufactured, between the years 1902 - 1917. In the 70's it was purchase of Stockholm's Ånglokssällskap. which then drove veterantrain with this locomotive. Now, it´s lined up with tarpaulins awaiting on a possible repair.

UTJ - Garden railway 
Göran. Gunnel.